In lịch để bàn và treo tường

In lịch để bàn

Nhận thiết kế và in lịch để bàn  và treo tường độc quyền với số lượng ít

LỊCH ĐỂ BÀN NGANG
7 TỜ    |    Giấy: Couche 250 gsm   |   In 2 mặt – Đế chữ A giấy Ivory 300gsm
Số lượng 17 x 10 cm 20.5 x 10 cm 20.5 x 15.5 cm 31 x 13.5 cm Thời gian
1 cuốn 150.000 2.10.000 250.000 260.000 3 ngày
5 cuốn 340.000 410.000 530.000 560.000 4 ngày
10 cuốn 450.000 570.000 690.000 740.000 4 ngày
20 cuốn 670.000 860.000 1.000.000 1.00.000 4 ngày
30 cuốn 850.000 1.200.000 1.250.000 1.360.000 4 ngày
40 cuốn 1.050.000 1.420.000 1.480.000 1.610.000 4 ngày
50 cuốn 1.200.000 1.650.000 1.720.000 1.870.000 4 ngày
100 cuốn 2.060.000 2.660.000 2.780.000 3.040.000 5 ngày
150 cuốn 2.710.000 3.510.000 3.680.000 4.030.000 5 ngày
200 cuốn 3.450.000 4.500.000 4.720.000 5.170.000 6 ngày
250 cuốn 3.860.000 5.040.000 5.280.000 5.790.000 6 ngày
300 cuốn 4.380.000 5.720.000 6.000.000 6.580.000 6 ngày
350 cuốn 4.880.000 6.380.000 6.690.000 7.340.000 7 ngày
400 cuốn 5.360.000 7.020.000 7.360.000 8.080.000 7 ngày
450 cuốn 5.830.000 7.630.000 8.000.000 8.780.000 7 ngày
500 cuốn 6.310.000 8.260.000 8.660.000 9.710.000 7 ngày
Lưu ý :
  • – Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu
  • – Vui lòng thêm 10% VAT khi thanh toán
  • – Liên hệ Hotline : 0938 616563 – Email : info@insieure.net
Khuyến mãi: Thời hạn
-Thiết kế miễn phí
Đến hết 15/12/2017
lich

Mẫu sản phẩm

In Lịch treo tường 7 tờ

LỊCH TREO TƯỜNG
7 TỜ    |    Giấy: Couche 230 gsm   |   In 4 màu 1 mặt – Đóng Lò xo trắng
Số lượng 31 x 31cm 31 x 42cm 31 x 64cm Thời gian
1 cuốn 380.000 440.000 670.000 3 ngày
5 cuốn 690.000 800.000 1.080.000 4 ngày
10 cuốn 920.000 1.060.000 1.490.000 4 ngày
20 cuốn 1.360.000 1.690.000 2.280.000 4 ngày
30 cuốn 1.710.000 2.010.000 2.920.000 4 ngày
40 cuốn 2.060.000 2.440.000 3.540.000 4 ngày
50 cuốn 2.410.000 2.850.000 4.180.000 4 ngày
100 cuốn 3.780.000 4.490.000 6.640.000 5 ngày
150 cuốn 4.880.000 5.820.000 8.620.000 5 ngày
200 cuốn 5.790.000 6.910.000 10.260.000 5 ngày
Lưu ý :
  • – Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu
  • – Vui lòng thêm 10% VAT khi thanh toán
  • – Liên hệ Hotline : 0938 616563 – Email : info@insieure.net
Khuyến mãi: Thời hạn
– Miễn phí thiết kế
Đến hết 15/12/2017
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu sản phẩm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top