Previous
Next

Bảng giá In tem - decal giấy hình chữ nhật

Decal giấy cán màng và bế
Số lượng 100 200 300 400 500 1000 2000 Ảnh minh họa
1x2 cm 110.000 110.000 110.000 160.000 160.000 200.000 260.000 tem nhan decal
2x3 cm 130.000 150.000 170.000 190.000 215.000 330.000 420.000
3x4 cm 152.000 194.000 240.000 280.000 300.000 400.000 530.000
5x10 cm 330.000 420.000 480.000 545.000 590.000 860.000 1.350.000
Thời gian 1-2 ngày
Vui lòng thêm 10% VAT khi thanh toán – Vui lòng liên hệ Hotline : 0938 61656

Bảng giá In tem - Decal giấy hình tròn

Decal giấy cán màng và bế
Số lượng 100 200 300 400 500 1000 2000 Ảnh minh họa
1x2 cm 110.000 110.000 110.000 160.000 160.000 200.000 260.000 in decal gia re
2x3 cm 130.000 150.000 170.000 190.000 215.000 330.000 420.000
3x4 cm 152.000 194.000 240.000 280.000 300.000 400.000 530.000
5x10 cm 330.000 420.000 480.000 545.000 590.000 860.000 1.350.000
Thời gian 1-2 ngày
Vui lòng thêm 10% VAT khi thanh toán – Vui lòng liên hệ Hotline : 0938 61656
Scroll to Top