Previous
Next

Bảng giá In tem bảo hành hình chữ nhật

Decal bể có bế
Số lượng 100 200 300 400 500 1000 2000 Ảnh minh họa
1x2 cm 160.000 160.000 160.000 200.000 210.000 260.000 320.000 tem-bao-hanh
2x3 cm 170.000 194.000 240.000 290.000 440.000 400.000 530.000
3x4 cm 200.000 280.000 330.000 390.000 440.000 680.000 850.000
5x10 cm 450.000 620.000 780.000 900.000 1.050.000 1.700.000 3.000.000
Thời gian 1-2 ngày
Vui lòng thêm 10% VAT khi thanh toán – Vui lòng liên hệ Hotline : 0938 61656
Scroll to Top