Previous
Next

Bảng giá In danh Thiếp Giấy Coucher 300gsm

Kích Thước 8.8 x 5.3 cm ( 1 nội dung )
Số lượng 500 1000 2000 Ảnh minh họa
Màng 1 mặt 120.000 190.00 550.000 in cardvisit
Thời gian 3-5 ngày
Lưu ý
Vui lòng thêm 10% VAT khi thanh toán – Vui lòng liên hệ Hotline : 0938 61656

Bảng Giá Card Giấy Mỹ Thuật

Kích Thước 8.8 x 5.3 cm ( 1 nội dung )
Số lượng 1 2 5 Ảnh minh họa
Giấy ECONO 90.000 160.000 450.000 in-card-visit-giay-my-thuat-den
Giấy K02 100.000 180.000 500.000
Giấy Đen in mực Trắng 180.000 370.000 750.000
Thời gian 3-5 ngày
Lưu ý
Vui lòng thêm 10% VAT khi thanh toán – Vui lòng liên hệ Hotline : 0938 61656
Scroll to Top