Previous
Next

Bảng giá in Catalogue

Kích thước A4 - Bìa in giấy Coucher 300 - Cán màng 1 mặt - Ruột giấy C150 - Đóng Kim
Số lượng 10 20 50 100 200 Ảnh minh họa
12 trang 600.000 1.150.000 1.800.000 2.650.000 3.950.000 in catalogue giá rẻ
16 trang 750.000 1.350.000 2.250.000 3.450.000 5.100.000
20 trang 930.000 1.600.000 2.760.000 4.150.000 7.650.000
24 trang 1.100.000 1.750.000 3.350.000 5.300.000 2.465.000
28 trang 1.150.000 2.000.000 3.700.000 6.400.000 9.000.000
32 trang 1.400.000 2.200.000 4.300.000 7.300.000 10.200.000
36 trang 1.500.000 2.450.000 4.800.000 7.900.000 11.200.000
Thời gian 3-4 ngày
Khuyến mãi : Tặng Coupont giảm 50% phí thiết kế cho đơn hàng bất kỳ
Xin vui lòng liên hệ hotline 0938 616 563 hoặc email info@insieure.net để biết thêm chi tiết

Bảng giá in catalogue keo gáy

Kích thước A4 - Giấy Coucher 300 - Cán màng 2 mặt - Gáy lò xo
Số lượng 10 20 30 40 50 Ảnh minh họa
12 trang 750.000 1.330.000 1.800.000 2.130.000 2.350.000 In menu nhựa giá rẻ
14 trang 850.000 1.510.000 2.140.000 2.450.000 2.710.000
16 trang 930.000 1.670.000 2.260.000 2.750.000 3.030.000
18 trang 1.000.000 1.815.000 2.465.000 3.030.000 2.465.000
20 trang 1.060.000 1.860.000 2.690.000 3.290.000 3.650.000
22 trang 1.110.000 1.970.000 2.860.000 3.510.000 3.920.000
24 trang 1.150.000 2.070.000 3.000.000 3.710.000 4.160.000
Thời gian 1-2 ngày
Khuyến mãi : Tặng Coupont giảm 50% phí thiết kế cho đơn hàng bất kỳ
Xin vui lòng liên hệ hotline 0938 616 563 hoặc email info@insieure.net để biết thêm chi tiết
Scroll to Top