insieure

Previous Next Bảng giá In tem bảo hành hình chữ nhật Decal bể có bế Số lượng 100 200 300 400 500 1000 2000 Ảnh minh họa 1×2 cm 160.000 160.000 160.000 200.000 210.000 260.000 320.000 2×3 cm 170.000 194.000 240.000 290.000 440.000 400.000 530.000 3×4 cm 200.000 280.000 330.000 390.000 440.000 680.000 850.000 5×10 …

in tem bảo hành giá rẻ Read More »

Previous Next Bảng giá in Giấy khen Giấy F180 gsm – Có thể in tên riêng từng người Số lượng A3 A4 A5 Ảnh minh họa 10 tờ 200.000 100.000 80.000 140.000 120.000 1.510.000 2.140.000 200.000 930.000 1.670.000 100 tờ 100 tờ 1.000.000 200 tờ 2.465.000 Thời gian 1-2 ngày Khuyến mãi : Tặng Coupont …

in Bằng Khen giá rẻ Read More »

Previous Next Bảng giá in menu Biểu mẫu giấy Ford Giấy F 70gsm – In 1 màu đen – Dán keo gáy – 100 tờ/1 cuốn Số lượng 10 20 30 40 50 Ảnh minh họa 10×14 cm 350.000 480.000 625.000 745.000 910.000 13×29 cm 850.000 1.510.000 2.140.000 2.450.000 1.580.000 14.5×20.5 cm 930.000 1.670.000 2.260.000 …

in biểu mẫu giá rẻ Read More »

Previous Next Bảng giá in menu Kích thước A4 – Giấy Coucher 300 – Cán màng 2 mặt – Gáy lò xo Số lượng 10 20 30 40 50 Ảnh minh họa 12 trang 750.000 1.330.000 1.800.000 2.130.000 2.350.000 14 trang 850.000 1.510.000 2.140.000 2.450.000 2.710.000 16 trang 930.000 1.670.000 2.260.000 2.750.000 3.030.000 18 trang …

in menu giá rẻ Read More »

Previous Next Bảng giá in Catalogue Kích thước A4 – Bìa in giấy Coucher 300 – Cán màng 1 mặt – Ruột giấy C150 – Đóng Kim Số lượng 10 20 50 100 200 Ảnh minh họa 12 trang 600.000 1.150.000 1.800.000 2.650.000 3.950.000 16 trang 750.000 1.350.000 2.250.000 3.450.000 5.100.000 20 trang 930.000 1.600.000 …

In catalogue giá rẻ Read More »

Previous Next Bảng giá In tem – decal giấy hình chữ nhật Decal giấy cán màng và bế Số lượng 100 200 300 400 500 1000 2000 Ảnh minh họa 1×2 cm 110.000 110.000 110.000 160.000 160.000 200.000 260.000 2×3 cm 130.000 150.000 170.000 190.000 215.000 330.000 420.000 3×4 cm 152.000 194.000 240.000 280.000 300.000 …

in Tem nhãn giá rẻ Read More »

Previous Next Bảng giá In bao Thư – F100 gsm – In 4 màu 1 mặt – khổ ngang Ngang 22 x cao 12 x nắp 3.5 cm Số lượng 500 1000 2000 Ảnh minh họa Nắp không keo 750.000 1.270.000 2.200.000 Nắp có keo 950.000 1.672.000 2.600.000 Thời gian 3-5 ngày Lưu ý Vui …

In bao Thư Giá rẻ Read More »

Scroll to Top